Kontrola pracowników i ich stanowisk komputerowych w firmie prostsza niż kiedykolwiek. Poznajcie ActivREC!

Zagadnienia dotyczące produktywności są bardzo aktualne. Pracownicy zajmujący samodzielna stanowiska, często w oddzielnych pokojach różnie wykorzystują czas pracy.

Wiele osób w trakcie pracy czynnie korzysta z portali społecznościowych, robi zakupy internetowe, czy po prostu surfuje w sieci. Nie za to jednak pracownik ma płacone, a każdy pracodawca może, a nawet powinien egzekwować przeznaczanie czasu pracy na wykonywanie służbowych obowiązków, tak by dążyć do zwiększania, a nie obniżania produktywności. Dlatego proponujemy oręże do walki z bezproduktywnym zachowaniem pracowników, które pomoże kontrolować ich zachowania w trakcie pracy.

Poznajmy ActivREC

ActivREC jest programem, który rozwiąże problemy pracodawcy w zakresie kontroli czasu pracy swoich pracowników. Kontrola czynności, jakie wykonują pracownicy na swoich komputerach może okazać się rozwiązaniem wielu problemów w zakresie produktywności. Takie działania mogą nadzorować bezpośrednio osoby zarządzające w firmie lub pracownicy związani z kontrolą i bezpieczeństwem informatycznym przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści płyną z monitorowania pracowników?

Kontrola pracowników pozwoli zorientować się kadrze kierowniczej, w jaki sposób poszczególni pracownicy wykonują swoje obowiązki. Osoby kontrolujące poznają zwyczaje pracowników, z których programów faktycznie korzystają, jakie strony internetowe są przez nich odwiedzane. Takie działania pokazują też powiązanie tych czynności z powierzonymi im obowiązkami służbowymi. Co ważne monitorowanie może obejmować także pracowników działających w terenie poza biurem.

W jaki sposób działa ACIVREC?

Działanie programu opiera się na instalacji aplikacji, która śledzi aktywności lub ich brak na każdym stanowisku pracy. Dzięki tej aplikacji możemy poznać jakie dokumenty tworzą pracownicy na komputerze oraz nazwy domen, jakie są przez nich odwiedzane. Zbierane dane są następnie przetwarzane, tak by osoba nadzorująca mogła wygenerować czytelne raporty. Aplikacja ma możliwość zastosowania różnych opcji np. przyznanie pracownikowi czasu prywatnego, którego uruchomienie może zostać w gestii pracownika lub jego przełożonego.

Badanie produktywności

Dane, które rejestruje program w głównym założeniu badają produktywność. Jednak dzięki nim pracodawca otrzymuje także dodatkowe informacje w szczególności dotyczące oprogramowania, jakie jest niezbędne pracownikom do wykonania ich pracy. Aplikacja może pokazać które zakupione programy nie są używane – będzie to informacja dla pracodawcy, że może nie ma konieczności odnawiania niektórych licencji, ponieważ pracownicy używają innych np. bezpłatnych programów. Program potrafi uchwycić momenty bezczynności, blokady ekranu lub zdarzenia symulujące prace ale w rzeczywistości pracą nie będące. Aplikacja pozwoli też rozeznać się kadrze zarządzającej czy ilość pracowników, jaką zatrudniają jest wystarczająca czy może mają do czynienia z przerostem zatrudnienia.

Problem z wyceną pracy zażegnany

Z punktu widzenia pracodawcy, ciężko wycenić udział poszczególnych pracowników w zleceniu, ponieważ nie zawsze można oszacować czas, jakiego będzie wymagało powierzone im zadanie. Dzięki raportom będziemy mogli sprawdzić, czy pracownicy wykonali swoje zadania i w jakim czasie. Pracownicy mają możliwość wskazania nad którym zadaniem pracują oraz zaznaczenie momentu jego rozpoczęcia i zakończenia.

Kontrola pracowników w dzisiejszych czasach nie jest fanaberią, a koniecznością. Przy obecnej konkurencji i kosztach pracy firm po prostu nie stać na bezproduktywność.