Przygotowanie do transformacji

Decydując się wprowadzić do przedsiębiorstwa transformacje lean warto mieć na uwadze, że nie jest to jednorazowo wykonany projekt i mamy spokój, to jest długotrwały proces i musimy dbać o niego każdego dnia.

To, aby proces ten zadziałał musimy spełnić kilka warunków. Te warunki są niezbędne i zgodne z metodologią.

Pierwszą podstawową sprawą jest to, że każdy z członków zarządu musi w 100% rozumieć i wierzyć w skuteczność tego procesu. Rolą zarządu jest tworzenie wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Każdy z nich zapytany osobno o wizję rozwoju przedsiębiorstwa powinien odpowiadać to samo. Jednak tak nie jest i to według badań dotyczy aż 95% członków zarządów. To pierwszy ważny krok, ponieważ to postawa lidera często determinuje zachowania całego zespołu pracowników.

Według przeprowadzonych badań tylko kilkanaście procent ludzi lubi swoją pracę. Jedną z metod na podniesienie tego wskaźnika jest zmotywowanie pracowników. Znacznie więcej osób chętniej pracuje, jeżeli ma wpływ na swoją pracę. Jeżeli pracownik potrafi rozumieć sens powierzonych mu zadań pracuje o wiele bardziej wydajnie. Każdy członek zarządu powinien pamiętać, że to pracownik najlepiej wie o tym jak wykonywać pracę na jego stanowisku bardziej efektywnie.

Tak powinno być

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest trudne, ciężko jest mierzyć dokładnie procesy jakie zachodzą. Może inaczej, nie wszystkie są mierzone a jest to błąd. Jeżeli tylko coś jesteśmy w stanie zmierzyć, powinniśmy to zrobić. Powinniśmy dokładnie przyjrzeć się procesowi i sprawdzić – co stanowi w nim wartość dodaną, a co jest marnotrawstwem. Warto zauważyć, że takie proces jak transformacje lean to szereg różnych czynności. Co za tym idzie, nie ma możliwości wykonania go w jednym procesie. Warto również spróbować popatrzyć się na nasze przedsiębiorstwo i zachodzące procesy z perspektywy naszego klienta. Może nam to dostarczyć wielu ciekawych obserwacji.