Czym są transakcje M&A? Najistotniejsze informacje

Definicja

Mergers and Acquisitions to w dużym skrócie korelacja dwóch firm, której zasadniczym celem jest podniesienie ogólnej wartości fuzyjnej instytucji. W przypadku tego typu połączeń nazwa firmy przedsiębiorstwa zostaje utworzona w nowej formie. Fuzja może mieć charakter kooperacyjny lub podrzędny. Duży wpływ na działania z tego obszaru miał rozwój nowych technologii.  Innowacyjne źródła finansowania oraz dostęp do wielu kontrahentów również odbił się na M&A. Fuzyjne transakcje są zazwyczaj złożonym procesem, dlatego ich monitoring warto zlecić firmie, które specjalizuje się w tym obszarze. Szczegółowe informacje na temat zakresu pomocy przy wdrażaniu M&A znaleźć można na stronie  www.tgc.eu 

Niezbędne czynności

Przejęcie firmy lub wejście w fuzyjną transakcję powinno być poprzedzone właściwymi analizami finansowymi oraz jurystycznymi, które mogą usprawnić przebieg całego procesu. Niezbędnym krok w tego typu działaniach stanowi skompletowanie odpowiednich dokumentów. Transakcja powinna być ponadto dobrze przemyślana przez właściciela firm lub przedsiębiorców, wchodzących w korelację. Procesy M&A przeprowadzane są w dwóch obszarach – finansowym oraz strategicznym. Firmy, specjalizujące się w tym samym obszarze, zazwyczaj decydują się na fuzyjne rozwiązania. W przypadku przejęcia podlegające przedsiębiorstwo musi realizować narzucone odgórnie zadania podmiotu zarządzającego.

Transakcje Mergers and Acquisitions mogą mieć różnorodny charakter. W Polsce rozwiązania te zdobywają coraz większą popularność. Jest to bowiem skuteczny sposób na realizację długoterminowych celów firmy.