Rezystory, jako niezbędne elementy obwodów elektrycznych

Oporniki, jak inaczej nazywa się rezystory, to nieodłączne elementy obwodów elektrycznych. Zadaniem tego urządzenia jest ograniczenie przepływu prądu. W ten sposób rezystor obniża napięcie, a pośrednio redukuje również natężenie.

Rezystor mocy czy też rezystor hamowania to urządzenia, które stanowią swego rodzaju opór dla prądu. Mechanizm działania omawianego sprzętu polega na zamianie prądu na energię cieplną.

Warto zaznaczyć, że kontrola nad poziomem napięcia i natężenia jest niezwykle istotna co najmniej z kilku powodów. W zasadzie we wszystkich układach elektrycznych występują oporniki. W niektórych ich liczba jest większa, a w innych mniejsza. Ponadto, w zależności od celu instalacji rezystorów, w obwodach pojawiają się różne ich rodzaje.

Rezystory i ich zadania

Jak już wcześniej wspomniano, rezystor mocy ma za zadanie stawiać opór dla przepływu prądu, obniżając w ten sposób napięcie i natężenie. Jednak jaki jest cel tego działania? Przede wszystkim, ten bierny element układu elektrycznego pełni funkcję zabezpieczającą. Jego zadaniem jest zapobiegnięcie sytuacji, w której napięcie lub natężenie prądu wzrośnie powyżej poziomu, do którego dostosowany jest dany układ. Jednak to nie wszystko, ponieważ rezystor może pełnić również inne funkcje, co zostało nieco szerzej omówione w kolejnym akapicie.

Różne rodzaje rezystorów

Różnorodność rezystorów jest bardzo duża i dotyczy rozmaitych aspektów. Jednego z podziałów dokonuje się ze względu na zastosowanie opornika. Wyróżniamy na przykład rezystor hamowania, który umożliwia natychmiastowe przerwanie pracy maszyny. Innym typem opornika jest rezystor RTS, należący do grupy oporników mocy. Są to stosunkowo proste urządzenia, jednak często o wielkiej mocy. Warto również wspomnieć o oporniku zwanym potencjometrem. Jest to urządzenie wykorzystywane na przykład podczas ściszania radia lub telewizora.

Kolejny podział dotyczy mocy urządzenia. Pod tym względem zróżnicowanie jest ogromne. Znaleźć można bowiem rezystor 1-2 W, jak i rezystor 100 W lub nawet mocniejszy. Rezystor RTS-02 dostępny w powyższej kategorii to sprzęt o mocy nawet 600 W. Jednak co tak właściwie oznacza ten parametr? Określa on, jaka jest maksymalna moc w układzie, przy której opornik może bezpiecznie pracować.

Innym istotnym kryterium podziału jest rodzaj materiału oporowego wykorzystanego do konstrukcji rezystora. W ten sposób dokonuje się podziału rezystorów na metalowe i niemetalowe.

Rezystory grubowarstwowe

Materiał oporowy może przybrać formę zwiniętego drutu lub też warstwy oporowej o różnej grubości. Jest to podział rezystorów ze względu na konstrukcję. Dostępne w powyższej kategorii rezystory grubowarstwowe wyposażone są w znacznej grubości warstwę, którą tworzą tlenki metalu i szkła. Ich cechą charakterystyczną jest niewielka indukcyjność. Doskonale spisują się one w obwodach cechujących się wysoką częstotliwością. Wśród rezystorów grubowarstwowych występują zarówno oporniki o niewielkiej, jak i średniej oraz dużej mocy. W powyższej kategorii znaleźć można zarówno rezystor 1 W, jak i rezystor 5 W, 20 W, a nawet 100 W i mocniejsze.