Przepisy prawa dotyczące umów jest dość skomplikowane

Często przed podpisaniem umowy przyrzeczonej strony podpisują umowę przedwstępną.

Jednak przepisy prawne określają, w jakich warunkach taka umowa przedwstępna może zostać unieważniona, w jaki sposób jedna ze stron może odstąpić od takiej umowy. Jeśli osoba nie narusza umowy, będzie miała prawo do wniesienia pozwu przeciwko stronie naruszającej warunki. Należy jednak przestrzegać szeregu zasad i przepisów, aby można było taką umowę zgodnie z przepisami prawa rozwiązać.

Przepisy prawa dotyczące umów jest dość skomplikowane

Jak uzyskać odstąpienie od umowy przedwstępnej

Strona, która nie dopuściła się naruszenia, powinna również ponownie przeczytać umowę przedwstępną, jej treść, postanowienia i klauzule. Powinniśmy zwracać uwagę na klauzule, które mówią, co zrobić w przypadku naruszenia, czy w umowie jest zapis dotyczący kary umownej i czy strona naruszająca ma określony czas, w którym może spróbować naprawić naruszenie umowy. Aby można było odstąpić od umowy przedwstępnej, powinna ona zawierać w treści dodatkowe postanowienia, które umożliwią nam takie działanie. Może to być umowne prawo odstąpienia od umowy albo zadatek.

W najlepszym interesie strony, która nie dopuściła się naruszenia umowy przedwstępnej, byłaby szansa na naprawienie błędu przez stronę naruszającą. Jeśli nie można rozwiązać problemu, ale są skłonni pójść na kompromis w sposób, który spełnia potrzeby strony, która nie narusza przepisów, korzystne dla obu stron będzie znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania bez podejmowania jakichkolwiek działań prawnych. Możemy przykładowo zdecydować się na mediację.

Często odstąpienie od umowy przedwstępnej jest bardzo trudne, warto zatem zgłosić się po poradę do doświadczonego prawnika, który zajmuje się prawem cywilnym, biznesowym, ma duże doświadczenie z tego typu dokumentacją. Strona, która nie naruszyła prawa, nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody na środek zaradczy, który nie rozwiązuje w pełni naruszenia lub nie rekompensuje jej w wystarczającym stopniu szkód, jakie poniosła w wyniku naruszenia umowy. W takim przypadku strona nienaruszająca powinna rozważyć złożenie pozwu o naprawienie wszelkich poniesionych szkód.