Czym jest i do czego służy mapowanie temperatury?

Mapowanie temperatury to niezbędny proces w bardzo wielu branżach. Przydaje się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie odpowiednich parametrów dla zachowania ciągłości procesu produkcyjnego, transportowego lub zagwarantowanie odpowiednich warunków do przechowywania różnego rodzaju dóbr. Prawidłowo przeprowadzone mapowanie temperatur pomaga w odpowiednim dostosowaniu konkretnego pomieszczenia. Przedstawiamy w jaki sposób wykonywane jest mapowanie i kiedy warto z niego skorzystać.

Mapowanie temperatury – w jakich branżach się przydaje?

Stała kontrola nad temperaturą jest niezbędna w wielu branżach:

  • Branża przemysłowa – prawidłowa praca urządzeń w wielu przypadkach zależy od utrzymania w pomieszczeniu odpowiedniej temperatury. Pozwala ona uniknąć przegrzania się poszczególnych układów. To z kolei przekłada się na utrzymanie wysokiej jakości produktów i ciągłości procesu produkcyjnego. Mapowanie pomaga w stałym utrzymaniu odpowiednich parametrów.
  • Branża farmaceutyczna – wymogi prawne dotyczące utrzymania odpowiednich temperatur w szczególności dotyczą branży farmaceutycznej. Wiele leków swoje właściwości utrzymuje jedynie w konkretnym przedziale temperaturowym. Z tego też powodu zarówno dystrybutorzy jak i apteki w swoich magazynach regularnie muszą przeprowadzać mapowanie.
  • Branża spożywcza – produkty spożywcze również potrzebują odpowiednich warunków, aby zachować swoje właściwości. W pomieszczeniach magazynowych muszą panować odpowiednie warunki, aby żywność nie uległa zepsuciu.

Jak wykonuje się mapowanie temperatur?

Mapowanie temperatury wymaga skorzystania z nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Czujniki temperatury i wilgotności pomagają w utrzymaniu w pomieszczeniach odpowiednich warunków i stale informują o wszelkich zmianach. Dla uzyskania wiarygodnych wyników duże znaczenie ma rozmieszczenie punktów pomiarowych. Powinny one znaleźć się przynajmniej w kilku strategicznych punktach pomieszczenia, aby badanie rozkładu temperatur faktycznie miało sens i było w stanie dać zadowalające wyniki. Dokładne wytyczne są zależne od rozmiarów pomieszczenia oraz wymagań pomiaru dla konkretnej branży.

Mapowanie można oddelegować do specjalistów

Bardzo dobrym pomysłem jest oddelegowanie całego procesu do ekspertów. Są oni w stanie przeprowadzić niezbędne modyfikacje przestrzenne i przeprowadzić mapowanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ma to szczególne znaczenie w branżach wymagający stałego nadzoru, jak na przykład w branży farmaceutycznej. Dzięki rejestracji parametrów klimatu i postawieniu na najlepsze czujniki wilgotności w przypadku kontroli możliwe będzie uniknięcie dotkliwych kar. Tutaj znajdziesz profesjonalną ofertę na mapowanie temperatury.