Dozór pełny i uproszczony urządzeń dźwignicowych – kryteria

Nowoczesne urządzenia techniczne są projektowane w taki sposób, aby można było zmniejszyć do minimum zagrożenia związane z ich eksploatacją. Z uwagi na to, że obecnie urządzenia dźwigowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem użytkowników, warto wiedzieć, że ich eksploatacja wiązać się będzie z koniecznością wykonywania regularnych czynności konserwujących. Te zaś przebiegać będą nie inaczej, jak zgodnie z zasadami dozoru technicznego. Jakie rodzaje dozoru wyróżniamy? O tym przeczytać można w naszym artykule. Zapraszamy!

Dozór techniczny – co to takiego?

O tym, jakie działania należeć będą do czynności określanych mianem dozoru technicznego, decyduje ustawa o dozorze technicznym. W jej zapisach, w szczególności w art. 2 i 5, znaleźć można szereg zasad, form, jak również zakres dozoru technicznego. Temu podlegać będą urządzenia techniczne, których eksploatacja wiązać się będzie z zagrożeniem nie tylko dla zdrowia czy życia ludzi, ale również z zagrożeniem dla środowiska czy mienia. Dozorem technicznym objęte są także różnorodne urządzenia dźwignicowe, w tym m.in. suwnice uniwersalne, stanowiskowe, procesowe, jak również zamontowane w dźwignicach wciągniki elektryczne czy wciągniki linowe.

Formy dozoru technicznego

Dozór techniczny (w skrócie: DT) sprawowany przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego może występować w trzech formach. Tu mowa o dozorze pełnym, ograniczonym oraz uproszczonym. W ramach dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego lokalna jednostka UDT będzie odpowiedzialna za weryfikowanie wykonania określonych elementów lub materiałów stosowanych do wytwarzania urządzeń transportu bliskiego (UTB). Warto też podkreślić, że przeprowadzane są również badania typu urządzeń produkowanych seryjnie, jak również realizowane są ich badania techniczne. Ich celem pozostaje weryfikacja zgodności wykonania urządzeń technicznych z warunkami technicznymi dozoru technicznego oraz dokumentacją produktową.

Dozór pełny suwnic

Istotą dozoru technicznego pełnego pozostaje przeprowadzenie kompleksowych badań odbiorczych urządzeń technicznych w warunkach gotowości do pracy. Do tego mowa także o przeprowadzeniu doraźnych i okresowych badań technicznych urządzeń podlegających DT. Podczas czynności związanych z tego typu dozorem, przeprowadza się również weryfikację zaświadczeń kwalifikacyjnych osób odpowiadających za konserwację oraz obsługę wszelkiego rodzaju urządzeń dźwignicowych – tu mowa nie tylko m.in. o suwnicach pomostowych, ale także o jednodźwigarowych czy suwnicach stanowiskowych. Szeroki wybór tych ostatnich znaleźć można w ofercie Konecranes, odwiedzając stronę.

Dozór pełny dotyczyć będzie również suwnic wyposażonych np. w elektryczne wciągniki linowe lub we wciągnik łańcuchowy. Warto też dodać, że dozorem pełnym objęte będą te urządzenia, których eksploatacja wiązać się będzie z ryzykiem wystąpienia poważnych wypadków. Mowa więc o urządzeniach nie tylko o dużych rozmiarach, ale również o dużych udźwigach czy dużej wysokości podnoszenia lub prędkości ruchów roboczych. Do grupy maszyn objętych dozorem technicznym pełnym zaliczyć należy też te urządzenia, które są obsługiwane z innego poziomu niż poziom roboczy.

Dozór uproszczony

Jakie urządzenia suwnicowe objęte są z kolei dozorem technicznym uproszczonym? Według prawa dozorem tym objęte będą wszystkie urządzenia transportu bliskiego o udźwigu do 250 kg. Z tej grupy zostają jednak wyłączone dźwigi oraz maszyny służące do przemieszczania osób. Co wynika z przepisów o DT uproszczonym? M.in. to, że wymienionych urządzeń nie trzeba rejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz nie będzie konieczne wykonywanie badań okresowych lub doraźnych kontrolnych podczas eksploatacji maszyn. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy tego rodzaju sprzętu będą zwolnieni ze wszystkich obowiązków. Wciąż bowiem obowiązywać ich będzie konieczność zapewnienia konserwacji UTB oraz obowiązek prowadzenia dziennika konserwacji. W większości przypadków również mowa o tym, że konieczne będzie posiadanie stosownych uprawnień nie tylko do obsługi suwnic, ale również wykonywania czynności konserwacyjnych.

Warto też dodać, że technicznym dozorem uproszczonym będą objęte te urządzenia, których użytkowanie nie będzie się wiązać z wystąpieniem ryzyka niebezpiecznych zdarzeń – a jeśli już, to ryzyko będzie najmniejsze spośród wszystkich urządzeń objętych dozorem. Spośród dźwignic z pewnością tego typu dozorem objęte będą wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów o udźwigu nieprzekraczającym 2000 kg lub z napędem elektrycznym 1-fazowym.