Resurs suwnicy – ocena stopnia wykorzystania

Czym jest resurs urządzeń suwnicowych? Z jakimi jeszcze pojęciami wiązać się będzie ocena stopnia wykorzystania suwnic? Czy naprawa zawsze będzie czynnością absolutnie konieczną? Na te i wiele innych pytań związanych z resursem dźwignic, odpowiedzi znaleźć będzie można podczas lektury poniższego wpisu. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, zapraszamy do uważnego zapoznania się z treścią naszego artykułu. Warto!

Resurs suwnicy – co to takiego?

Choć definicji resursu urządzeń może być całe mnóstwo, chyba najlepszym wyjaśnieniem istoty tego pojęcia będzie żywotność maszyn zaliczanych do grupy urządzeń transportu bliskiego (UTB). Warto od razu zaznaczyć, że mianem żywotności określa się liczbę cykli pracy oraz stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji. Ponadto resurs określa też, jaką dokładnie pulę cykli lub godzin pracy do wykorzystania ma dane urządzenie. Zastosowanie się do tych wytycznych nie naruszy bezpieczeństwa użytkowania dźwignicy oraz sprawi, że naprawa suwnicy nie będzie konieczna.

Jakie czynniki składać się będą na cykl pracy urządzeń? Ten obejmować będzie nie tylko podniesienie ładunku czy dostarczenie go na miejsce, ale również opuszczenie w miejscu docelowym. Wydawać by się mogło, że resurs jest procesem złożonym? To nie do końca prawda. W przypadku prawidłowo wykonanej oceny stopnia wykorzystania danej suwnicy kluczową rolę odgrywać będzie jednak zmiana organizacji pracy dokonana przez osobę eksploatującą.

Jak prawidłowo obliczyć resurs?

Aby można było mówić o fachowym obliczeniu stopnia wykorzystania suwnicy, należy bazować na danych wyjściowych takich jak grupa natężenia pracy mechanizmów (związana z  projektowaną żywotnością mechanizmów)  oraz grupa konstrukcji nośnej suwnicy. Podanie tych danych leży w obowiązku producenta urządzeń UTB i znaleźć je można w dokumentacji producenta, certyfikatach, świadectwach, ale również na tabliczkach znamionowych lub w załączonych do dokumentacji deklaracjach. Tam właśnie należy szukać danych, które posłużą do obliczenia resursu urządzeń UTB, w tym suwnic.

Resurs – jak często?

Suwnice są urządzeniami dźwignicowymi o określonej żywotności. Ich bezpieczna eksploatacja nie może odbywać się bezterminowo, bo jak maszyny każdego typu – po prostu się zużywają lub psują. Nierzadko podczas regularnie dokonywanych, specjalistycznych przeglądów suwnic wiadomo, które z elementów urządzeń należałoby zmodernizować lub naprawić. Jak często w takim razie powinno się dokonywać szacowania stopnia wykorzystania resursu? Zalecenia branżowe są jasne – ocena ta powinna być dokonywana co roku na podstawie danych wynikających z rejestratorów lub w przypadku braku funkcji rejestrowania – ocena ma być zbliżona do realiów procesu produkcyjnego.

Posiadanie jakich danych będzie absolutnie niezbędne, by prawidłowo obliczyć resurs suwnicy? Będą to z pewnością dane z historii eksploatacji urządzenia: widmo obciążeń, liczba cykli pracy w ciągu dnia, a także ilość dni pracy w ciągu roku. O tym zaś, w jaki sposób należy obliczać wykorzystanie resursu, mówią odpowiednie normy, m.in.: ISO 12482-2014 Cranes – Monitoring for Crane design working period. Pomocne okazać się mogą także normy PN-ISO 4301-5, PN-ISO 4301-1 oraz PN-ISO 4306-1.

Jako ciekawostkę warto podać to, że zazwyczaj przegląd suwnicy wykazuje, iż wśród mechanizmów, które jako pierwsze wykorzystują swój resurs, dominuje mechanizm podnoszenia zastosowany w dźwignicy.

Faktyczny stopień zużycia mechanizmów

O tym, jak w rzeczywistości przedstawia się stopień wykorzystania mechanizmów suwnicy oraz jej konstrukcji nośnej, przekonać się można również, przeglądając raport z przeglądu specjalnego. Kiedy zajdzie konieczność wykonania tego rodzaju przeglądu? Z pewnością wówczas, gdy stwierdzi się wykorzystanie resursu chociażby jednego z mechanizmów. Warto wiedzieć jednak, że zakładany okres żywotności dla konstrukcji nośnej określany jest nawet w milionach cykli pracy. Liczba ta obowiązuje przy obciążeniu znamionowym. Żywotność mechanizmów liczona jest podobnie – w ilości godzin pracy przy obciążeniu nominalnym.

Systematyczne dokonywanie konserwacji suwnicy sprawia, że naprawa dźwignicy nie będzie konieczna. Nawet jeśli zaś wystąpi taka konieczność, warto skorzystać ze sprawdzonych usług naprawczych dostępnych u fachowców. Gdzie szukać takich usług? Polecamy zajrzeć na stronę. Usługi sygnowane marką Demag są godne zainteresowania!

W jakiej sytuacji zaś modernizacja suwnicy nie będzie się opłacać i urządzenie trafi na złom? Będzie tak w sytuacji, gdy wszystkie mechanizmy suwnicy wykorzystały swój resurs lub konstrukcja nośna utraci geometrię na wskutek zbyt dużej liczby przeciążeń.