Ochrona prywatności i wizerunku osoby podczas imprez masowych

Ochrona prywatności osoby to także ochrona jej wizerunku, obecnie możemy być zarejestrowani przez kamery monitoringu prywatne lub też przynależące do miasta, różnych firm.

Możemy także uczestniczyć w eventach, imprezach masowych, które będą filmowane, transmitowane przez telewizję. W tym przypadku obowiązują określone przepisy, zasady które mówią o możliwości wykorzystania wizerunku osoby w transmisji, czy też na stronie internetowej.

Ochrona prywatności i wizerunku osoby podczas imprez masowych

W jaki sposób legalnie wykorzystać wizerunek osoby?

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest konieczne w przypadku kiedy osoba otrzyma wynagrodzenie za pozowanie, tak jak w przypadku osób, które biorą udział w sesjach reklamowych. W tym przypadku należy podpisać stosowną umowę, która będzie regulowała zakres oraz czas, w którym wizerunek może być rozpowszechniany, są to indywidualne uzgodnienia pomiędzy stronami. Pozwolenia nie wymaga wykorzystanie wizerunku osoby jako części planu, przykładowo podczas imprezy plenerowej czy też zgromadzenia publicznego wizerunek osoby będzie stanowił element kadru, kamera nie będzie skupiała się na danej osobie, wówczas wizerunek może być wykorzystywane bez zgody. Zezwolenia nie wymaga także rozpowszechnianie wizerunku znanych osób, mogą być to politycy, artyści, celebryci, osoby powszechnie znane, czy też pełniące funkcję publiczne. Wyjątkiem jest jednak wykorzystanie ich wizerunku w publikacjach reklamowych.

„Przede wszystkim należy podkreślić, że prawo do wizerunku należy do dóbr osobistych, które przysługują każdemu człowiekowi i podlegają ochronie wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z podstawową zasadą, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.” – Piotr Nikołajuk.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany podczas imprezy masowej, może wyrazić zgodę na jego rozpowszechnianie za pomocą umowy pisemnej, lub też przykładowo rejestracji wideo zezwolenia. Uczestnik imprezy może także określić zakres wykorzystania wizerunku, przykładowo jedynie w kontekście danego wydarzenia.