Profesjonalna ochrona pracownika w miejscu pracy

W budownictwie osobiste wyposażenie ochronne jest podstawowym wyposażeniem każdego pracownika, obowiązek noszenia kasków, okularów ochronnych czy środków ochrony słuchu jest często wymagane przez przepisy prawa.

Pracodawcy są zobowiązani do wprowadzenia kontroli technicznych i środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed wypadkami i zapobiegania obrażeniom. W przypadku, gdy środki te zawiodą lub nie będą możliwe do wdrożenia, środki ochrony osobistej zapobiegają obrażeniom w razie wystąpienia zagrożeń. Pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia swoim pracownikom wszystkich środków ochrony osobistej i są odpowiedzialni za wymaganie ich użycia.

Dlatego też w firmach często możemy spotkać inspektorów BHP, którzy nadzorują kwestie bezpieczeństwa w firmie. Powinni oni także opracować zady używania środków ochrony przez pracowników w zależności od stanowiska. Trzeba dokładnie określić jakie środki powinni posiadać poszczególni pracownicy. Przykładowo osoby pracujące na wysokości powinni posiadać specjalne szelki, które można przymocować do lin zabezpieczających pracowników przed upadkiem. W przypadku osób które pracują ze szlifierkami konieczne będą okulary ochronne, aby opiłki metalu nie dostały się do oczu.

Program ochrony powinien także obejmować szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania środków ochrony. Ważne będą przykładowo kaski obowiązkowe w wielu firmach chronią pracowników przed spadającymi przedmiotami, zapobiegając obrażeniom głowy.

Ponieważ warunki na budowach nieustannie się zmieniają, dobrą zasadą jest wymaganie, aby wszyscy w miejscu pracy nosili kask. Każdy rodzaj wykonywanej pracy posiada swoją indywidualną charakterystykę, z pewnością spawacz może posiadać maskę chroniąca głowę i oczy, ognioodporne ubranie robocze, spodnie, koszulę czy kurtkę. Oczywiście bardzo ważne będą także odpowiednie rękawice spawalnicze, które zapobiegają oparzeniom. Podczas spawania powstają wysokie temperatury, a niekiedy metal potrafi odpryskiwać dość daleko. Zatem odpowiednie dla spawacza rękawice powinny być dłuższe, czasem chronią od palców aż po łokieć. Nie mogą być wykonane z materiałów łatwo topliwych.