Branża usług finansowych jest złożona

Branża usług finansowych to nie tylko banki i firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek, ale obejmuje wiele aspektów, jak firmy ubezpieczeniowe, instytucje operujące papierami wartościowymi, inwestorów, doradców finansowych i nie tylko.

Poza tym branża usług finansowych służy nie tylko osobom prywatnym, ale zapewnia również małym firmom, dużym firmom, organizacjom non-profit, a nawet rządowi przedsiębiorstw niezbędne usługi finansowe i doradcze. Jeden z sektorów usług finansowych to zarządzanie aktywami. To tutaj obsługiwane są emerytury, aktywa ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne i nie tylko. Należy zauważyć, że w dzisiejszych czasach określony produkt finansowy nie ogranicza się tylko do jednego sektora finansowego. Na przykład zarówno firma zarządzająca aktywami, jak i firma ubezpieczeniowa będą musiały w pewnym momencie zarządzać aktywami ubezpieczeniowymi, mimo że są to dwa różne sektory. Doradcy finansowi, domy maklerskie i banki inwestycyjne są również częścią sektora finansowego i mogą udzielić porad i wskazówek dotyczących zarządzania majątkiem czy prowadzenia firmy. Branża usług finansowych jest złożona

Banki inwestycyjne są dostosowane do potrzeb zamożniejszych konsumentów.

Doradcy finansowi, domy maklerskie i banki inwestycyjne są również częścią bankowego sektora finansowego. Doradcy finansowi mogą specjalizować się w księgowości, przygotowywaniu podatków, zarządzaniu długiem i szeregu innych potrzeb finansowych, jakie może napotkać firma czy osoba prywatna. Planista finansowy to rodzaj doradcy finansowego, który specjalizuje się w tworzeniu długoterminowych planów finansowych, takich jak oszczędzanie, zarządzanie majątkiem, porady podatkowe i wskazówki dotyczące inwestycji firm, takie jak wycena przedsiębiorstwa. Fundusze takie jak prywatny kapitał i kapitał wysokiego ryzyka zapewniają firmom kapitał. W zamian inwestorzy na niepublicznym rynku kapitałowym uzyskują udziały lub część zysków firmy. Jest to w dużej mierze sektor inwestycji przedsiębiorczych. Branża usług finansowych wydaje się dziś obejmować prawie wszystko. Przykładowo banki oferują nie tylko rachunki oszczędnościowe, ale wiele z nich oferuje również inne produkty, takie jak kredyty hipoteczne i pożyczki samochodowe.