Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane w rolnictwie

Środki ochrony roślin są stosowane na całym świecie do zwalczania szkodników rolnych. Zabijają i odstraszają niechciane szkodniki, które przyczyniają się do mniejszych lub zniszczonych plonów.

Wraz ze wzrostem populacji ludzkiej bardzo ważna jest ilość produkowanej żywności. Niestety istnieją inne organizmy, które chcą spożywać uprawy przeznaczone dla ludzi. Szacuje się, że prawie połowa wszystkich upraw produkowanych każdego roku jest niszczonych przez szkodniki i chwasty, co powoduje stratę ekonomiczną. Ze względu na wysoką stratę w produkcji żywności środki ochrony roślin są często stosowane w celu rozwiązania tego problemu.

Środki ochrony roślin to chemikalia, które zabijają populacje szkodników lub pomagają je ograniczać. Obecnie dostępnych jest wiele różnych rodzajów pestycydów, ale najczęstsze to herbicydy, fungicydy i insektycydy, które zabijają lub zwalczają niepożądane rośliny, grzyby i owady.

Szkody wyrządzone przez szkodniki rolnicze są problemem globalnym, a w ciągu ostatniego półwiecza ilość stosowanych pestycydów wzrosła czterokrotnie. Przez lata powszechne stosowanie pestycydów przyniosło szereg korzyści, ale także spowodowało wiele problemów. Korzyści z pestycydów obejmują zwiększoną produkcję żywności, większe zyski dla rolników i zapobieganie chorobom. Chociaż szkodniki zużywają lub szkodzą dużej części upraw rolnych, bez stosowania pestycydów, prawdopodobne jest, że zjadłyby lub zniszczyły większy odsetek plonów. Dzięki zastosowaniu pestycydów można zwalczać szkodniki i wytwarzać większe ilości żywności. Produkując więcej upraw, rolnicy są w stanie zwiększyć zyski, mając więcej produktów do sprzedaży. Pestycydy, przykładowo oprysk do zbóż jarych, zwiększają również zyski gospodarstw, pomagając rolnikowi zaoszczędzić pieniądze na kosztach pracy. Stosowanie pestycydów skraca czas potrzebny do ręcznego usuwania chwastów i szkodników z pól. Oprócz oszczędzania upraw i zwierząt gospodarskich środki ochrony roślin przyniosły bezpośrednie korzyści dla zdrowia ludzi.