Na jakie szkolenia warto postawić w biznesie „ciężkim”?

Nieustanne poszerzenie horyzontów oraz zdobywanie wiedzy z różnych obszarów jest obecnie koniecznością. Szczególnie duży nacisk kładzie się na szkolenia dla biznesu. Jakie powinny być i czym się wyróżniać, żeby przynieść jak najwięcej korzyści dla samego pracownika oraz całej firmy? O tym opowiemy poniżej.

Najważniejsze rodzaje szkoleń biznesowych

 

Zacznijmy od odrobiny teorii, czyli właściwego zdefiniowania kluczowych pojęć. Czym tak naprawdę są szkolenia? To zajęcia, mające pogłębić wiedzę z konkretnego tematu. W odróżnieniu od kursów skupiają się na szlifowaniu umiejętności, a nie uczeniu zagadnienia od zupełnych podstaw.

Jako przykład możemy w tym miejscu wymienić: szkolenie Facebook z budowania kampanii promocyjnych lub szkolenie menedżerskie z zarządzania zespołem. Takie kursy można znaleźć w internecie, na platforma logistyczna, lub portalach branżowych.

Szkolenia firmowe dotyczą bardzo wielu dziedzin. Hale magazynowe grójec, warszawa, łomianki, motoryzacja, etc.  Nie muszą koniecznie odnosić się wyłącznie do kompetencji czysto zawodowych. Mogą też rozwijać szereg umiejętności miękkich, jak choćby zarządzenie zespołem, poszerzanie zdolności interpersonalnych (w tym negocjacje, przywództwo oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów).

Podstawowym kryterium podziału zajęć jest sposób ich organizacji. Dzięki temu, wyróżnia się szkolenia:

  • otwarte,
  • zamknięte.

Szkolenia otwarte są ogólno dostępne dla przedstawicieli różnych firm. Pozwalają spojrzeć na temat szerzej oraz wymienić doświadczenia między osobami pracującymi w różnych przedsiębiorstwach. Niestety, zazwyczaj są bardziej ogólne niż szkolenia zamknięte i mniej dopasowane do potrzeb grupy.

Wśród zajęć otwartych znajdują się liczne szkolenia dofinansowane z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program, dedykowany rozwojowi ludzi, umożliwia podnoszenie kompetencji zawodowych osób pochodzących z różnych grup społecznych oraz poprawę konkurencyjności pracowników na rynku pracy.

Szkolenia zamknięte są zdecydowanie skuteczniejsze. Organizuje się je dla przedstawicieli jednej firmy. Podczas zajęć realizuje się materiał ściśle dopasowany do potrzeb danego projektu lub do indywidualnych programów rozwojowych zgłoszonych uczestników. Inaczej niż w przypadku zajęć otwartych, szkolenia zamknięte nie pozwalają na wymianę doświadczeń ani poznanie nowych ludzi.

Pamiętajmy, że jakość szkolenia, zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w głównej mierze zależy od osoby prowadzącego. Zwróćmy zatem szczególną uwagę, kto prowadzi zajęcia, z których chcemy skorzystać, jak wygląda ich program. Warto też zapoznać się z opiniami na temat danej osoby, najlepiej wśród uczestników wcześniejszych szkoleń.

 

Szkolenie indywidualne – różnice między coachingiem a mentoringiem

 

Oprócz szkoleń grupowych, można też zdecydować się na indywidualne programy prowadzące do kompleksowego rozwoju jednostki w danej dziedzinie. Zazwyczaj wybiera się mentoring lub coaching. Czym się one różnią?

Mentoring to długofalowy proces rozwoju, pod okiem doświadczonego w danej dziedzinie specjalisty, który potrafi udzielać konstruktywnych rad. Szkolenie jest w tym przypadku nastawione na analizę przyczyn i okoliczności, a także rozwijanie nowych kompetencji i umiejętności.

Dla odmiany, coaching zazwyczaj jest krótki i intensywny, orientując się na osiąganie wymiernych celów w niedługim czasie. Podczas zajęć bazuje się na wiedzy i kompetencjach już posiadanych przez uczestnika.

 

Szkolenia drogą do sukcesu jednostki i firmy

 

Wysokiej jakości szkolenia pozwalają podnosić kompetencje zawodowe i miękkie pracowników. Prowadzi to do zwiększenia ich umiejętności oraz poprawy pozycji w firmie. Może się to z czasem przekładać również na awans w zakładowej hierarchii. Szkolenia poprawiają samopoczucie i pewność siebie, dzięki czemu pracownik działa bardziej efektywnie.

Zwiększenie kompetencji i poprawa nastroju jednostek przekładają się oczywiście na wzrost możliwości całego zakładu. Dobrze wyszkoleni pracownicy kreatywnie rozwiązują powierzone im zadania, są efektywni i skuteczni w działaniu. Dzięki temu, firma staje się zdecydowanie bardziej konkurencyjna na rynku, wzrasta jej renoma oraz poprawiają się wyniki finansowe. Wiedza pozwala zatem naprawdę rozwijać skrzydła.