Badania geologiczne pod budowę i ich etapy

Na polskim rynku działa wiele firm specjalizujących się w przeprowadzaniu różnych badań geologicznych gruntów przeznaczonych pod budowę domów, bloków mieszkalnych czy też innych obiektów budowlanych.

Badania tego typu zyskują coraz większą popularność, ponieważ dzięki nim można dowiedzieć się dużo więcej na temat gruntu, na którym stanie dany budynek. Można będzie ocenić teren pod kątem skłonności do pękania ścian, powstawania wilgoci czy też osiadania budynku w gruncie. Prace geologiczne w zakresie takich badań dzielą się na kilka etapów.

Badania geologiczne pod budowę i ich etapy

Najważniejsze etapy badań geologicznych

W pierwszej kolejności firma odpowiedzialna za przeprowadzenie badań przygotowuje urządzenia GPS oraz mapy umożliwiające zlokalizowanie w terenie punkty badawcze. Zakres badań jest konsultowany z projektantem, konstruktorem oraz samym inwestorem. Istotna jest też analiza literatury geologicznej oraz danych archiwalnych, które pozwalają na lepsze przygotowanie się do realizacji zlecenia.

Drugi etap działań obejmuje prace w terenie. W ramach tego etapu wykonywane są różne pomiary dodatkowe oraz wyznaczane są punkty badawcze. Następnie wykonywane są różnego rodzaju prace, takie jak odwierty, sondowanie, odkrywki, pomiar poziomu wody czy też pobieranie próbek przeznaczonych do analizy w laboratorium. W zależności od metody badania są wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie roboty są nadzorowane przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami.

Trzeci etap prac wykonywanych przez firmy, takie jak https://www.interra-geologia.pl, jest przekazywanie pobranych próbek do laboratorium, które dokonuje ich analizy pod kątem właściwości mechanicznych i fizycznych.

Po uzyskaniu wyników z laboratorium są one opracowywane, a następnie przygotowywany jest raport potwierdzony przez doświadczonego geologa posiadającego odpowiednie certyfikaty. Na podstawie tych informacji można dowiedzieć się czy dany grunt nadaje się pod budowę konkretnego domu czy też budowli. Dane te przydadzą się również na etapie projektowania.