Na czym polega audyt BHP w firmie?

Zatrudnianie pracowników wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zarządy firm bowiem muszą zadbać o ich komfort i zapewnić im odpowiednie warunki do wykonywania powierzonych czynności. Szczegółowo określa je Kodeks Pracy oraz przepisy BHP, a specjalne narzędzia umożliwiają kontrolowanie ich właściwego stosowania w praktyce. Jednym z nich jest audyt BHP.

Kompleksowa kontrola 

Choć wydaje się, że przedsiębiorstwo funkcjonuje sprawnie, często potrzebne jest „spojrzenie z zewnątrz” na niektóre obszary, by móc dostrzec pewne nieprawidłowości. Właśnie z myślą o tym powstał audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który ma na celu wychwycenie wszelkich błędów, poinformowanie o nich pracodawcy i umożliwienie mu tym samym podjęcie kroków prowadzących do naprawy tego, co nie działa odpowiednio. Taka szybka reakcja jest w stanie uchronić przed konsekwencjami prawnymi, które groziłyby w przypadku wykrycia niedociągnięć przez specjalne organy kontroli. 

W trakcie audytu BHP przeprowadzana jest szczegółowa kontrola, której poddawane są warunki pracy na różnych stanowiskach, stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i tych, w których wykonuje się pracę, posiadane instrukcje odnoszące się do zasad bezpiecznej pracy, dokumentacja oceny zawodowego ryzyka, czy aktualność posiadanych przez pracowników badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych. Auditor zwróci uwagę na to, czy pracownicy posiadają odzież i obuwie robocze, czy poinformowano ich o tym, jak bezpiecznie obsługiwać maszyny i urządzenia, a także sprawdzi dokumentację wypadków. Audyty takie mogą prowadzić pracownicy posiadający stosowne kwalifikacje (tzw. audytor wewnętrzny) lub firmy zewnętrzne (na przykład: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/bhp-i-ochrona-srodowiska). 

Wyciągnąć wnioski i zapobiec kłopotom 

Z łatwością można dostrzec, że audyt BHP w firmie jest formą kompleksowej analizy prawidłowości procesów, które przebiegają w przedsiębiorstwie. Obejmuje zarówno to, co dotyczy samego zakładu pracy i terenu przyległego, jak i dokumentacji i sposobu pracy wszystkich osób zatrudnionych. Jest to więc niezwykle przydatne rozwiązanie, które pozwoli zyskać pewność, że wszystko jest tak, jak należy, lub w porę dowiedzieć się o błędach i je wyeliminować.