Zastosowanie przemysłowych wykrywaczy metali

Detektory metali stosowane w przemyśle to jeden ze sposobów zapewnienia stabilności pracy i bezpieczeństwa linii produkcyjnych. Ich użycie pozwala na szybką reakcję w razie wykrycia zanieczyszczeń metalicznych, a tym samym na ograniczenie możliwych strat – zarówno finansowych, jak i wizerunkowych.

Co można wykrywać za pomocą przemysłowych?

Detektor metali opiera swoje działanie na wykrywaniu zmian w indukowanym przez siebie polu elektromagnetycznym. Wywołują je materiały metalowe, które znajdą się w pobliżu urządzenia. Za pomocą automatu można wykrywać cząsteczki żelaza, aluminium, miedzi, ołowiu, cynku oraz stopów tych metali. Wychwytywanymi elementami mogą być zarówno opiłki, jak i odłamane lub wyrwane kawałki oraz drobne części maszyn, śruby, nakrętki czy nity. Nierzadko są to też osobiste rzeczy pracowników nadzorujących prace urządzeń. Niestety, każdy z takich elementów może stać się zanieczyszczeniem w strefie roboczej maszyn, trafić do przerabianego surowca, półproduktu, a nawet do wyrobu gotowego.

Gdzie stosowane są detektory metali?

Detektory metali znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od przetwórstwa rolno-spożywczego, poprzez przemysł farmaceutyczny, chemiczny, aż to tekstylnego i wielu innych.

W przemyśle spożywczym urządzenia te wykorzystywane są zarówno do sprawdzania surowców, jak i wyrobów gotowych – szczególnie tam, gdzie produkt podlega intensywnej obróbce mechanicznej, np. w zakładach mięsnych, przetwórstwa owocowo-warzywnego, w młynach, cukrowniach, w zakładach produkujących żywność proszkowaną lub granulowaną, a także w zakładach konfekcjonujących bakalie, herbatę, kawę czy różne przyprawy. Detektory metali idealnie sprawdzają się w charakterze elementów systemów pakujących. Z kolei w zakładach cukierniczych do inspekcji mas cukierniczych, czekolady czy rozrobionego ciasta wykorzystywane są detektory rurowe.

Równie ważnym odbiorcą detektorów metali są zakłady przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, w których wytwarza się lub przetwarza różnego rodzaju produkty sypkie. Wykrywanie niepożądanych składników jest tam szczególnie ważne, ponieważ mogą być one nie tylko wejść w skład produktów gotowych, ale jeszcze ponadto stanowić źródło iskier lub przemian katalitycznych, prowadzących np. do pożarów, a nawet eksplozji przetwarzanych materiałów. W farmacji detektory stosowane są do sprawdzania gotowych wyrobów, takich jak tabletki i kapsułki, a ponadto zapakowanych już proszków i granulatów.

Detektory metali stosuje się również w innych gałęziach przemysłu. W kopalniach pozwalają one na wykrywanie zanieczyszczeń metalicznych w urobku. W cementowniach i zakładach wapienniczych używa się ich do sprawdzania czystości półproduktów przed dalszą obróbką oraz gotowych produktów przez zapakowaniem.

Jak dobrać odpowiedni detektor metalu?

By detektor metalu efektywnie działał w warunkach linii produkcyjnej, należy go odpowiednio dopasować do badanych produktów. Inaczej będzie prowadzone wykrywanie na taśmie transportowej, inaczej w rurociągu transportującym, a jeszcze inaczej w układach grawitacyjnych. Najlepiej przed dokonaniem zakupu skorzystać z doświadczenia dostawcy przemysłowych detektorów metali oraz innych urządzeń zapewniających sprawne wykrywanie i usuwanie zanieczyszczeń metalicznych. Doradca dopasuje model do systemów transportowych w zakładzie, dzięki czemu zagwarantowana zostanie ich wysoka sprawność i niezawodność. Więcej informacji można uzyskać na stronie magnetix.com.pl.