Przesiewanie piasku – jak efektywnie przesiewać?

Piasek jest surowcem, którego wartość jest nieoceniona.

Wykorzystuje się go w wielu przemysłach i branżach produkcyjnych. Z jednej strony źródeł jego wydobycia jest wciąż wiele, lecz z drugiej należy wiedzieć, że z racji tak powszechnej eksploatacji piasku z roku na rok będzie go coraz mniej.

Przesiewanie piasku

Warto pamiętać też o tym, że nie każdy rodzaj piasku nadaje się do użycia. Aby móc pozyskać piasek, którego jakość będzie wysoka, dokonuje się jego przesiewu, a służy do tego m.in. przesiewacz wyposażony w specjalne sito do przesiewania piasku.

Przesiew lub klasyfikacja pozwalają na oczyszczenie go z brudu, grudek i innych drobin, które nie tyle obniżają jego cenę, ile mogą sprawić, że będzie on po prostu nieużyteczny.

Z czego składa się piasek?

Piasek zaliczany jest do luźnych skał osadowych, które składają się z pojedynczych ziarenek mineralnych. W zależności od rodzaju piasku są one większe lub mniejsze. Tak czy inaczej, najczęściej spotykany piasek składa się przede wszystkim z kwarcu, który zaliczany jest do minerałów z gromady krzemianów przestrzennych.

Tak jak zostało to już wspominane – piasek różni się m.in. ze względu na poziom granulacji lub wielkość jego poszczególnych ziarenek. Najmniejsze ziarenka piasku mogą mieć rozmiary nieprzekraczające 0,05 mm. Natomiast te najgrubsze mogą liczyć już około 2 mm.

Jakie są rodzaje piasku?

W różnych regionach świata można spotkać określony typ piasku, który różni się swoim składem i tym samym także zastosowaniem.

Piasek kwarcowy

Tak jak zostało to już nadmienione – ten typ piasku jest bardzo powszechny. Jest on często spotykany, ponieważ wyróżnia się dużą odpornością chemiczną i mechaniczną ze względu na zawarty w nim kwarc.

Przesiewanie piasku – jak efektywnie przesiewać?

Piasek wapienny

Tworzą go takie składniki jak kalcyt, a niekiedy także aragonit.

Piasek wulkaniczny

Składa się na niego pył wulkaniczny, popiół, a także okruchy szkliwa.

Piasek polimineralny

Jego składnikami są różnorakie materiały, takie jak np. produkty powstałe z wietrzenia innych skał.

Do czego wykorzystuje się piasek?

Piasek to część naturalnych zasobów ziemi – jest on składnikiem gleby. Pozyskuje się go poprzez kopanie lub bardziej zaawansowane metody jak wkopy odkrywkowe. Niekiedy również wydobywa się go poprzez pogłębianie rzek.

Ten surowiec stosowany jest przede wszystkim w budownictwie. Dzięki niemu tworzone są zaprawy murarskie, gipsowe, cementowe lub wapienne.

Warto także wiedzieć, że piasek pozyskuje się na potrzeby hodowli zwierząt, a także do celów rekreacyjnych.