planowanie produkcji erp

Planowanie produkcji w systemach ERP

System planowania produkcji to podstawa działania każdego przedsiębiorstwa, które poprzez sprawne zarządzanie chce osiągnąć sukces. Najnowsze technologie pomagają przedsiębiorcom administrować wszystkimi szczeblami, na których to działa firma. Planowanie produkcji opiera się na ustaleniu ilości towaru, który to ma planowo zostać wyprodukowany w danym terminie. Uwzględniany jest przy tym sposób w jaki zostanie wyprodukowany produkt. Planowanie operacyjne nakierowane jest na jednorazowe projekty. Natomiast planowanie taktyczne koncentruje się wokół przygotowań do produkcji i obejmuje takie aspekty jak marketing czy też dystrybucję wyrobów.

Jaki system do planowania produkcji wybrać?

Standardowa konfiguracja ERP nastawiona jest w głównej mierze na proste technologie produkcji. Inny system APS stanowi jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi używanych do harmonogramowania produkcji. System ten opiera swoje działanie na wykresach Gantta, które to doskonale obrazują postęp w realizacji procesów produkcyjnych. Cechy charakterystyczny APS to automatyzm w układaniu planu oraz jego optymalizacja. Algorytmy optymalizacyjne mają za zadanie jak najlepsze wykorzystanie zasobów posiadanych przez dane przedsiębiorstwo. Kolejnym z dostępnych na rynków systemów jest Streamsoft Prestiż, który konstruuje powiązane ze sobą arkusze. Streamsoft Prestiż cechuje również możliwość rozłożenia ogólnego planu sprzedaży na indeksy wyrobów gotowych, a jest to możliwe dzięki zastosowaniu algorytmu deagregacji. Softlab ERP zawiera zespół zaawansowanych modułów wspomagających zarówno logistykę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Ponadto system ten skupia swoje działania wokół finansów – tworzone są moduły skupione na budżetowaniu, a zarazem na kontrolowaniu finansów firmy. Rekord.ERP to z kolei system dla produkcji cechujący się dużą kastomizacją oraz otwartością. A więc można go swobodnie dostosować do charakteru przedsiębiorstwa a dodatkowo klient może ingerować w system tworząc dodatkowe funkcjonalności.

Fazy w planowaniu produkcji

Pierwszym etapem planowania jest przeprowadzenie badań marketingowych. Następnie projektowane są wyroby oraz wykonywany jest wstępny prototyp. Przygotowanie technologiczne i organizacyjne produkcji to kolejne etapy w planowaniu produkcji. Później projektowane są organizacje komórek produkcyjnych, harmonogramowana jest produkcja oraz rozmieszczane są stanowiska robocze. Przygotowanie rozruchu produkcji to nic innego jak prace niezbędne do rozpoczęcia produkcji kolejnych serii czy też partii rozruchowych.

Systemy wspomagające pracę przedsiębiorstwa w tym planowania produkcji korzystają również z innych zasobów. Nieodłącznym elementem jest łańcuch dostaw, harmonogramowanie czy integracja systemów z maszynami. Wszystkie te połączenia dają możliwość efektywnego planowania produkcji.