Adwokat zajmujący się prawem rodzinnym może ułatwić proces rozwodowy

Rozwód bez orzekania o winie ma miejsce, gdy żaden z małżonków nie jest zobowiązany do udowodnienia winy drugiej strony, a jedna ze stron musi po prostu podać powód rozwodu uznany przez państwo, taki jak niezgodność charakterów, niemożliwe do pogodzenia różnice lub nieodwracalne zerwanie więzi małżeńskich.

W niektórych sytuacjach para musi najpierw mieszkać oddzielnie przez pewien okres czasu, zanim będzie mogła uzyskać rozwód bez orzekania o winie. Obecnie takie rozwody są przeprowadzane najczęściej, ponieważ trwają najkrócej, kosztują mniej i są bardziej ugodowe, niż rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka. Zamiast batalii sądowej dochodzi do porozumienia z małżonkiem w toku postępowania lub podczas procesu mediacji. W takich przypadkach warunki rozwodu są uzgadniane przez obie strony. Bezsporne rozwody są na ogół znacznie bardziej polubowne i ekonomiczne niż inne rodzaje rozwodów. Możliwe kwestie, które należy rozwiązać w przypadku rozwodów, obejmują także podział majątku wspólnego, opiekę nad dzieckiem, alimenty wypłacane jako wsparcie dla dzieci, oraz harmonogram odwiedzin u dzieci rodzica, który nie pełni nad nimi opieki.

Cały majątek nabyty podczas trwania małżeństwa za wspólne pieniądze jest uważany za równy w posiadaniu zarówno żony, jak i męża, niezależnie od tego, kto go kupił.

Majątek wspólny jest generalnie dzielony równo między małżonków, podczas gdy każdy ze stron zachowuje swój własny majątek i przedmioty osobiste. Aby się rozwieść, dokumenty formalne należy przedłożyć do właściwego sądu w celu zatwierdzenia wniosku. W przygotowaniu tych dokumentów oraz w złożeniu ich w odpowiednim dla miejsca zamieszkania sądzie pomóc mogą prawnicy wrocław, którzy zajmują się prawem rodzinnym. Adwokat prawa rodzinnego może również pomóc klientowi w wynegocjowaniu ugody rozwodowej dotyczącej majątku małżeńskiego. Jeśli proces ten nie obejmuje sporów sądowych, jest zazwyczaj tańszy i szybszy niż w przypadku długiej walki w sądzie rodzinnym.