Jak zapewnić ciągłość zasilania w firmie?

Każda firma musi mieć zapewnione ciągłe zasilanie, aby zapobiec utracie danych i zminimalizować ryzyko zakłóceń w działalności. Zasilanie zapasowe w firmie może być wyposażeniem niezbędnym do ochrony przed utratą danych i utrzymania ciągłości procesów biznesowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie rozwiązania w zakresie zasilania zapasowego są dostępne dla firm.

Jakie rozwiązania zasilania zapasowego są dostępne dla firm?

Istnieje wiele rozwiązań zasilania zapasowego dla firm, które mogą zapewnić ciągłość dostaw prądu w razie awarii. Najczęściej wykorzystywanymi są agregaty prądotwórcze, które mogą zapewnić prąd dla krótkich okresów czasu. Inną popularną metodą są baterie akumulatorów, które mogą zapewnić dostawy prądu na dłuższy okres czasu. W miejscach, w których występuje ryzyko wystąpienia dużych braków energii, istnieje możliwość zainstalowania systemów fotowoltaicznych, które pozwalają wykorzystać energię słoneczną do zasilania urządzeń.

a. Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze są szeroko stosowane w firmach, ponieważ są łatwe w instalacji i mogą zapewnić zasilanie w razie nagłego przerwania dostawy prądu. Agregaty pracują na paliwie, dzięki czemu są wyjątkowo wydajne i mogą zapewnić ciągły dopływ energii w razie awarii. Wady tego rozwiązania to hałas i emisja spalin, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

b. Zasilanie z sieci energetycznej

Zasilanie z sieci energetycznej jest najbardziej powszechne w firmach i łatwe w utrzymaniu. W sytuacji awaryjnej można przełączyć zasilanie na zasilanie awaryjne, które zapewni ciągłość zasilania. Wadą tego rozwiązania jest to, że w przypadku awarii sieci energetycznej zasilanie zostanie przerwane.

c. Prądnice wysokoprężne

Prądnice wysokoprężne są wysokowydajnymi generatorami, które mogą zapewnić zasilanie w razie awarii sieci zasilającej. Prądnice te są zazwyczaj wyposażone w systemy sterowania, które mogą automatycznie przełączać zasilanie na zasilanie awaryjne. Wadą tego rozwiązania jest to, że jest ono dość drogie i wymaga dużej przestrzeni.

d. Inwertery

Inwertery są urządzeniami, które konwertują energię elektryczną z jednego źródła na inne. Są one często stosowane w firmach do przełączania zasilania z sieci zasilającej na zasilanie awaryjne w razie awarii. Inwertery są łatwe do instalacji i mogą zapewnić ciągłość dostawy energii. Wady tego rozwiązania to niska wydajność i duża awaryjność.

Jak zabezpieczyć firmę przed utratą danych i sprzętu związanych z awarią zasilania?

Aby zapobiec utracie danych i sprzętu spowodowanej awarią zasilania, należy zainwestować w system zabezpieczeń, taki jak zasilacz awaryjny UPS. UPS pozwala na ciągłe dostarczanie energii elektrycznej do urządzeń informatycznych, nawet w przypadku awarii zasilania. Dodatkowo należy zainwestować w zabezpieczenia w postaci regularnych kopii zapasowych danych, które mogłyby zostać utracone w przypadku awarii. Ważne jest, aby przechowywać je poza firmą, ponieważ nawet w przypadku awarii zasilania zewnętrznego, dane nadal będą bezpieczne.

Jakie są koszty związane z zasilaniem zapasowym dla firm?

Koszty związane z zasilaniem zapasowym dla firm są dość zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Przede wszystkim będzie to zależeć od rodzaju systemu zasilania awaryjnego, który będziesz chciał zainstalować. Na przykład, instalacja systemu UPS będzie kosztować mniej niż instalacja agregatu prądotwórczego. Inne koszty, do których będziesz musiał się przygotować to koszty zakupu i instalacji urządzeń zapasowych, koszty utrzymania, a także koszty naprawy lub wymiany części. Poza tym, jeśli skorzystasz z usług firmy zewnętrznej, możesz musieć ponieść dodatkowe koszty.

Dlaczego w firmach ważne jest zapewnienie ciągłości zasilania?

Ciągłość zasilania jest kluczowym elementem wspierającym funkcjonowanie biznesu. Może ona wpłynąć na wydajność pracy, produktywność i rentowność firmy, a także zmniejszyć ryzyko utraty danych i utraty sprzętu. W razie awarii zasilania, firma może przejść na system zasilania zapasowego, aby zminimalizować straty i zmniejszyć wpływ awarii na działalność biznesową.

Czym jest zasilanie zapasowe?

Zasilanie zapasowe jest to system, który zapewnia ciągłość zasilania, nawet w przypadku awarii. System ten może być skonfigurowany jako zasilacz UPS lub agregat prądotwórczy. Może zapewniać zasilanie w razie braku energii z sieci elektrycznej lub w przypadku wyłączenia jej na krótki okres czasu. Systemy zasilania zapasowego są szczególnie istotne w miejscach, gdzie narażone są na częste braki energii: banki, szpitale, zakłady produkcyjne.