Rodzaje systemów przeciwpożarowych

Pożar to jedno z groźniejszych zdarzeń, jakie może przytrafić się w praktycznie każdym budynku prywatnym, firmowym i instytucjonalnym.

Ryzyko pożaru zawsze istnieje, ze względu na jego różne przyczyny, takie jak jakieś wadliwe instalacje, celowe podłożenie ognia, zaniedbania, itp. W związku z powyższym bardzo istotną rolę odgrywają innowacyjne rozwiązania obejmujące systemy gwarantujące efektywną ochronę przed pożarami. Na rynku dostępnych jest wiele typów takich instalacji. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat.

Rodzaje systemów przeciwpożarowych

Systemy przeciwpożarowe – popularne typy instalacji

Podstawową funkcję w wielu budynkach spełniają specjalne systemy alarmowe. Rozwiązania tego rodzaju wykorzystują sieć czujników, które wysyłają sygnał do centrali po wykrycia dymu lub ognia. To powoduje uruchomienie sygnału dźwiękowego powiadamiającego osoby znajdujące się w budynku o niebezpiecznej sytuacji. Dzięki temu jeszcze we wczesnej fazie pożaru, ludzie przebywający na obiekcie, mają możliwość przeprowadzanie skutecznej i bezpiecznej ewakuacji, a także akcji gaśniczej.

W wielu firmach i budynkach wykorzystywane są też specjalne systemy gaszenia gazem albo wodą. Bardzo często są one połączone z tymi samymi czujnikami co systemy alarmowe. Takie rozwiązania oprócz alarmu, automatycznie uruchamiają systemy odpowiedzialne za zraszanie wodą lub stosowanie gazu gaśniczego. To z kolei sprawia, że często można zdławić pożar w jego wczesnej fazie lub możliwe jest częściowe ugaszenie trudniejszego pożaru. To wszystko przekłada się na wysoki stopień bezpieczeństwa.

Trzeba dodać, że porządne zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują również wiele innych systemów. Godne polecenia są również specjalne automatyczne rozwiązania oddymiające. W przypadku wykrycia pożaru, dymu lub ulatniania się jakichś groźnych gazów, takie systemy odpowiadają za automatyczne otwieranie specjalnych klap, okien oraz drzwi po to, aby odprowadzić jak największą ilość groźnych substancji gazowych poza budynek. To z kolei wpływa na bezpieczną ewakuację ludzi znajdujących się w budynku dotkniętym pożarem i zadymieniem.