Co mogą zrobić komornicy sądowi aby odzyskać należność?

Komornicy mogą odwiedzić dłużnika dopiero po wysłaniu listu z informacją, że wszczęto egzekucję sądową.

Pismo to jest zawiadomieniem o egzekucji sądowej lub komorniczej i powinno wpłynąć siedem dni przed wizytą. Uwzględniając weekendy, oznacza to, że powinieneś mieć minimum 9-10 dni na spłatę zadłużenia w całości lub umówienie się z wierzycielami na spłatę zadłużenia w ratach. Jeśli tego nie zrobisz, odwiedzi cię komornik i rozpocznie się egzekucja na poczet spłaty zadłużenia.

Co mogą zrobić komornicy sądowi aby odzyskać należność?

Kiedy może nam pomóc kancelaria komornicza?

W większości przypadków komornicy mogą zaangażować się dopiero wtedy, gdy wierzyciel pozwie dłużnika do sądu i nastąpi wydanie nakazu egzekucji długu. Komornik, który egzekwuje decyzję sądu, może użyć siły, aby wejść do domu dłużnika. Będzie to zrobione tylko w ostateczności, ale może to nastąpić w asyście policji i ślusarza. Gdy komornik znajdzie się w nieruchomości, może zacząć sporządzać listę wartościowych dóbr, które później może zabrać i sprzedać na aukcji publicznej w celu spłacenia długów. Komornicy zwykle nie zabierają przedmiotów od razu i dają szansę na uregulowanie długu.

Jeśli jednak dłużnik nie dokona uzgodnionych płatności, komornik wróci, aby odebrać towary, które spisał. Zostaną one następnie sprzedane, aby zebrać pieniądze na spłatę długu. Należy wspomnieć, że jeśli komornik był już w twoim domu i sporządził listę towarów, może użyć siły, aby wejść do domu podczas następnej wizyty. Dodatkowo policja może pomóc komornikowi w wykonywaniu jego pracy, szczególnie jeśli komornik egzekwuje nakaz sadu. Gdy komornik sporządzi listę przedmiotów do licytacji i przejmie nad nimi kontrolę, możesz zostać aresztowany, jeśli ukryjesz, usuniesz lub celowo uszkodzisz którykolwiek z tych towarów.

Aby uzyskać należności podatkowe, zaległe alimenty, mandaty, grzywny i inne rodzaje długów, może ci pomóc kancelaria komornicza warszawa. Jeśli zachowujesz się w sposób groźny lub agresywny, możesz zostać aresztowany. Możesz również zostać aresztowany, jeśli utrudniasz pracę komornika, na przykład fizycznie uniemożliwiając mu wywóz towarów.