Budowa hali stalowej, od czego zależy czas realizacji?

Hale stalowe to rozwiązanie coraz bardziej popularne i stosowane w różnych gałęziach przemysłu.

Najczęściej są to hale stalowe i hale produkcyjne, czyli takie, w których liczy się duża powierzchnia działania.

Hale stalowe, jako alternatywa dla hal murowanych

Z roku na rok można zaobserwować coraz większą liczbę pojawiających się hal stalowych. Wiele osób wskazuje, że są one świetną alternatywną dla tradycyjnych, murowanych obiektów. Każde z rozwiązań posiada określone wady i zalety, chociaż w przypadku produkcji czy magazynów hale stalowe wydają się być rozwiązaniem idealnym – zapewniają dużą powierzchnię pracy, szybszy czas wybudowania czy możliwość przeniesienia w inne miejsce, gdyby zachodziła konieczność przeniesienia działalności w inne miejsce.

Jak długo trwa budowa hali?

Hale produkcyjne pomimo że są korzystnym rozwiązaniem, to należy pamiętać, że nie da się ich wybudować z dnia na dzień. Postawienie hali jest wbrew pozorom procesem dość skomplikowanym, a finalny czas realizacji projektu zależy od licznych czynników. Począwszy od uwarunkowań prawnych, a także wielkości hali, warunki gruntowe i pogodowe czy lokalizacja inwestycji. Zdarza się tak, że przy wykonaniu hali produkcyjnej pracują różne zespoły, różnych firm. Zasada jest prosta – im więcej podwykonawców, tym dłużej trwać może całość prac, ponieważ gorzej jest skoordynować prace. Trudność polega na tym, że jeśli prace zostały dokładnie zaplanowane, to opóźnienia jednej z ekip mogą zaburzać cały proces realizacji zadania.

Co wpływa na czas budowy hali?

Podstawą wszelkiego działania jest wykonanie projektu. Już na tym etapie należy zwrócić uwagę na precyzję i dokładne zaplanowanie szczegółów działania. Na tym etapie możliwe jest przeprowadzenie optymalizacji. Dokładne określenie i wykonanie pomiarów pozwala unikać licznych błędów, których obecność często stwierdza się dopiero podczas budowy. W takiej sytuacji poprawa planów oraz dostosowanie komponentów do zmian może być dość trudne i powodować opóźnienia w realizacji.

Kolejną istotną kwestią jest lokalizacja budowy oraz warunki gruntowe. Czynniki te są ze sobą ściśle związane. Należy zwrócić uwagę na przemarzanie gruntu, które ma wpływ na planowanie wykonania robót ziemnych. Równie istotne są kwestie związane z planowanymi obciążeniami, które pozwolą utrzymać ciężar całej konstrukcji.

Na tempo prac podczas budowy hali wpływają również warunki gruntowe, jak np. obecność wód gruntowych. Jeśli one występują w fazie projektowania powinno to zostać uwzględnione, aby możliwe było wykonanie wykopów pod fundamenty celem ich wzmocnienia, zapewnienie całej konstrukcji odpowiedniego wzmocnienia czy odwodnienia. Tego typu działania są niezbędne dla stabilności całej konstrukcji, ale jednocześnie mają wpływ na wydłużenie czasu realizacji projektu.

Gdy projekt jest już gotowy i uwzględnia wszystkie istotne czynniki budowlane konieczne jest przygotowanie terenu pod budowę, co także wymaga inwestycji czasu i kapitału, by zadanie zostało wykonane dobrze.

Na czas budowy hali produkcyjnej wpływ mają również warunki atmosferyczne, w szczególności długotrwałe opady, siarczyste mrozy czy podtopienia istotnie opóźniają pracę, często wymuszając nawet czasowe zawieszenie działań.