Zakres obowiązków geodety

Geodeta mierzy i wyznacza granice gruntu oraz właściwości za pomocą tachometru.

Ale jest również odpowiedzialny za szacowanie wartości nieruchomości. Projektant, pełni rolę kierownika projektu i konsultanta, pracuje w plenerze na placu budowy, ale także w biurze na swoim komputerze, przy oprogramowaniu CAD, które umożliwia projektowanie i rysowanie wspomagane komputerowo. Geodeta jest ekspertem w zakresie pomiarów topograficznych i gromadzenia danych kartograficznych w terenie. Jest niezbędny w branży budowlanej, jest jednym z pierwszych specjalistów, z którymi trzeba się skonsultować kiedy będziemy rozpoczynali budowę. Geodeta ocenia wymiary terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych lub deweloperskich. Interesują go takie aspekty jak rozgraniczenie, nawierzchnia, elewacja, rzeźba terenu. Geodeta dokonuje pomiarów za pomocą określonych narzędzi w szczególności teodolitu, ale obecnie korzysta z lasera, czy też lokalizacji GPS. Po przeprowadzeniu badań geodeta przedstawia swoje wnioski na mapie. Geodetę spotkać możemy także w kopalni, gdzie nadzoruje wiercenie tuneli, ale także wytycza szyby, i współpracuje ściśle z innymi pracownikami przykładowo z geologiem. Zadania geodety są złożone i ważne, ponieważ cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i mienia spoczywa na jego barkach. Ponadto wymaga od niego szerszej znajomości przepisów, We współczesnym świecie jest to bardzo popularny zawód, ponieważ wiele miast i krajów stara się zagospodarować jak najwięcej naturalnych złóż mineralnych. Budując kopalnię nie jest to możliwe bez ekspertów z dziedziny geodezji.

Geodeta to zatem osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, jest świadoma odpowiedzialności za życie ludzi i funkcjonowanie firm oraz zna swoją pracę.

Praca jest bardzo ciekawa, bo pracując na tym stanowisku można zwiedzać różne części świata. Inspektorzy górniczy to wyjątkowi ludzie, którzy posiadają ogromną wiedzę. Jeżeli poszukujemy różnego rodzaju usług geodezyjnych warto sprawdzić cennik geodezja Kraków – HiLevel.