Przeciwdziałanie chwastom w zbożach jarych i ozimych

Miotła zbożowa jest jednorocznym chwastem ozimym lub też jarym, występuje w uprawach zbożowych na terenie całego kraju, nasiona często kiełkują w okresie jesiennym, dlatego jest to gatunek trudny do wyeliminowania.

Występuje na różnego rodzaju glebach, lubi gleby wilgotne, może zatem występować w rowach melioracyjnych, na terenach podmokłych, skąd roznosi się na pola uprawne.

Przeciwdziałanie chwastom w zbożach jarych i ozimych

Jak zwalczać chwasty takie jak miotła zbożowa?

Chwast dorasta do 100-120 cm tworząc wąskie liście, posiada rozbudowany system korzenny, co umożliwia mu pobieranie dużej ilości wody z gleby. Konkuruje zatem o składniki odżywcze, wodę z rośliną uprawna, co jest niekorzystne dla wielkości zbiorów. W przypadku areałów, gdzie występuje miotła zbożowa, należy zadbać o oczyszczenie materiału siewnego, sprzętu. Warto zwrócić uwagę na brzegi pól, rowy melioracyjne, przylegające nieużytki. Bardzo skuteczną metodą usuwanie miotły zbożowej są herbicydy selektywne, są to środki chemiczne, które działają na określony rodzaj rośliny. W tym przypadku może dojść do zachwiania procesu fotosyntezy w chwastach, doprowadzając do spowolnienia wzrostu, co umożliwia prawidłowy rozwój rośliny uprawnej.

Miotła zbożowa może rozwijać się w okresie wiosennym oraz w czasie jesieni, dlatego zwalczanie należy prowadzić w zależności od występowania chwastów, opryski można powtarzać w różnych porach roku. Z pewnością prawidłowo wykonany oprysk pomoże wyeliminować większość chwastów z pól uprawnych. Należy zwrócić uwagę na skuteczność działania herbicydów, opryski wykonujemy według zaleceń producenta, należy przygotować odpowiednią ilość na dany obszar. Oprysk wykonujemy przy pogodzie bezwietrznej, jeżeli panuje wysoka temperatura, wówczas oprysk można wykonać po zmroku, kiedy temperatura będzie niższa, co uniemożliwi szybkie parowanie herbicydów.

Opryski można stosować na krótko po siewie, przed wschodami, w różnych fazach rozwoju chwastów, w tym przypadku należy dobrać oczywiście odpowiedni herbicyd do każdego stopnia rozwoju. Wiele przydatnych informacji na temat zwalczania miotły zbożowej znajdziemy na stronie https://zwalczamychwasty.pl/zwalczanie-miotly-zbozowej-w-zbozach-jest-coraz-trudniejsze/. Miotła zbożowa może uodpornić się na niektóre herbicydy, dlatego można wypróbować różne rodzaje oprysków.