Przechowywanie łatwo psujących się towarów w chłodni

Łatwo psujące się produkty spożywcze to przede wszystkim świeże mięso, warzywa i owoce, które wymagają odpowiedniego przechowywania w chłodniach i magazynach do późniejszego wykorzystania.

W ten sposób przedłuża się żywotność, zachowuje jakość, smak i wygląd, zapobiega psuciu produktów spożywczych. W szczególności warzywa i owoce sezonowe wymagają odpowiednich warunków przechowywania po zbiorach, dzięki czemu konsument może je znaleźć w sprzedaży znacznie dłużej, niż tylko przez kilka miesięcy w roku.

Przechowywanie łatwo psujących się towarów w chłodni

Jakie są zalety przechowywania owoców w chłodni?

Przechowywanie w chłodni ma wiele zalet w przypadku przechowywania łatwo psującej się żywności, takiej jak warzywa i owoce. Jedną z ważnych korzyści stosowania chłodni jest to, że niska temperatura pomaga w obniżeniu tempa zmian chemicznych i wzrostu enzymów drobnoustrojów w żywności. Krótko mówiąc, tempo psucia się żywności oraz dojrzewania warzyw i owoców jest w dużym stopniu obniżone. Dodatkowo posiadając duże zapasy odpowiednio zabezpieczone przed psuciem się możemy warzywa i owoce oferować w korzystnych cenach.

W nowoczesnych chłodniach znajdują się różne obszary, które pracują w różnych temperaturach. Dzięki czemu w różnych strefach jednej chłodni można przechowywać produkty o różnych wymaganiach co do temperatury. W ten sposób produkty dłużej zachowają świeżość bez względu na to, kiedy zostały zebrane. Przykładowo jabłka czy ziemniaki możemy w odpowiednich warunkach przechowywać z powodzeniem nawet przez rok, inne warzywa i owoce od kilku tygodni do kilku miesięcy, bez wysychania, straty smaku czy pogorszenia ich jakości.

W sprzedaży znajdziemy również specjalne preparaty do chłodni, które rozprowadzane są przez systemy wentylacji, zapobiegają one dojrzewaniu, wysychaniu czy psuciu się warzyw i owoców przechowywanych w chłodni. W ten sposób można dłużej przechowywać mniej trwałe produkty spożywcze i sprzedawać je korzystnie nawet kilka miesięcy po zbiorach. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://fruitsmart.pl/przechowywanie-gruszek/. Chłodnie umożliwiają przechowywanie łatwo psującej się żywności przez dłuższy czas.