Precyzyjne frezowanie CNC

Frezowanie CNC, jest bardzo dokładną czynnością, charakteryzuje się doskonałą powtarzalnością, dzięki czemu nadaje się do masowych działań.

Możliwe jest frezowanie 2D, lub też na rynku znajdziemy urządzenia umożliwiające frezowanie 3D. Można ten sposób obrabiać przykładowo bloki metalu. W ten sposób można wykonać frazy bardzo dokładnie i wielu wymiarach. Frezowanie tego typu pozwala ograniczyć straty, dzięki czemu jest ono bardzo wydajne. Zatem fraz może być wykonany dokładnie z projektem, znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest najwyższa dokładność przykładowo w przemyśle lotniczym, do produkcji urządzeń medycznych. Wyróżniamy 3 sposoby frezowania. Frezowanie 2D – jest to obróbka w płaszczyźnie dwuwymiarowej, czyli tworzony jest frez o określonej głębokości.

W przypadku frezowania 3D można wykonać obróbkę w w3 wymiarach. Frezowanie 5D, kiedy obrabiarka wykonuje dodatkowe obroty wokół dwóch kolejnych osi.

Na początku należy przygotować projekt, według którego będzie działała obrabiarka, przygotowywane jest przykładowo w programie AutoCAD, zajmuje się tym zazwyczaj wykwalifikowany inżynier. Całość należy przygotować z dużą starannością, bowiem niedociągnięcia, mogę kosztować nas nie tylko stratę materiału, ale także opóźnienia. Zazwyczaj w firmie ustalany jest pewien harmonogram pracy, kolejka pracy obrabiarki, nieprawidłowy projekt może kosztować nas czas i niezadowolenie klienta. Następnie frezarka CNC pobiera dane i przenosi plan na materiał. Sam pomysł zastosowania sterowania numerycznego w sterowaniu frezarkami powstał w połowie XX wieku, jednak dopiero rozwój komputerów w latach 80-tych i 90-tych upowszechnił komputerowe sterowanie. Obecnie jest to standard, zaprogramowanie frezarki, daje gwarancję wykonania frezu z największą dokładnością. Zatem frezowanie cnc jest najbardziej dokładnym sposobem frezowania, obecnie istnieje wiele różnych programów, które pozwalają na określenie wszystkich wymiarów frezowania. Obecnie w każdej firmie zajmującej się takimi pracami znajdziemy maszynę oraz odpowiedniego specjalistę frezowania CNC.