Kredyt hipoteczny na atrakcyjnych warunkach

Zakup nieruchomości staje się często przyczyną tego, że decydujemy się zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zazwyczaj kredyty hipoteczne przyznawane są na kilkadziesiąt lat, a zabezpieczeniem jego jest hipoteka na nieruchomości.

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, musimy przedstawić do banku prawomocny wpis do księgi wieczystej założony dla nieruchomości, wyrażony w określonej kwocie, który w przyszłości ma stanowić zabezpieczenie dla banku, udzielającego kredyt hipoteczny. Zazwyczaj banki udzielają go na zakup mieszkania, remont, dokończenie budowy lub rozbudowę domu, albo na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego w innym banku. O kredyt zabezpieczony nieruchomością może ubiegać się każda pełnoletnia osoba, która posiada odpowiednią zdolność kredytową oraz posiada hipotekę o wartości pieniężnej, mogącej stanowić zabezpieczenie kredytu.

Obecnie bankom coraz bardziej zależy nie na źródle osiąganego dochodu, ale na stabilności, dlatego oferty na kredyt tego rodzaju kierują również do osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, oraz pracujących poza granicami kraju.

Przy ustalaniu zdolności kredytowej brane pod uwagę przez bank, jest dotychczasowa historia kredytowa, oraz ilość osób na utrzymaniu, co daje obraz o wiarygodności kredytobiorcy. Wiele banków oferuje kredyt hipoteczny zarówno w walucie polskich złotych, jak i w walutach obcych. Zaciągając kredyt hipoteczny np. we frankach szwajcarskich czy euro, wysokość raty będzie zależna od aktualnego kursu danej waluty na rynku, przez co raty jednego miesiąca mogą być wyższe, następnego niższe.

Zaletą kredytów w obcej walucie jest to, że ich oprocentowanie jest niższe niż oprocentowanie kredytów w PLN, dzięki czemu raty są niższe. Istnieje jednak ryzyko kursowe. Koszty, jakie trzeba ponieść, decydując się na kredyt hipoteczny to nie tylko oprocentowanie. Warto zatem dobrze sprawdzić wiele różnych ofert banków i instytucji finansowych aby wybrać optymalną ofertę, można wówczas wybrać kredyt hipoteczny Kraków jest miastem gdzie znajdziemy wiele banków gdzie możemy znaleźć najlepszą ofertę kredytu hipotecznego.