Co robić, gdy bliska osoba umiera za granicą

Jeśli bliska ci osoba zmarła poza granicami kraju, powinieneś skontaktować się z najbliższą ambasadą lub Konsulatem.

Będą mogli udzielić porady i pomóc w ustaleniach, jak należy dalej postępować. Jeśli stało się to na wakacjach, organizatorzy wycieczek lub przedstawiciele mogą skontaktować się z odpowiednimi władzami w imieniu rodziny. Jeśli przebywasz w domu, gdy bliska osoba umiera za granicą, możesz zostać poinformowany o śmierci przez członka lokalnej policji lub konsulat. Musisz zgłosić śmierć osoby w kraju, w którym zmarła dana osoba. Konsul lub ambasada może ci w tym pomóc. Następnie musisz zarejestrować śmierć również we własnym kraju po otrzymaniu i przetłumaczeniu stosownej dokumentacji. Jeśli bliska osoba była na zorganizowanym wyjeździe, organizator wycieczki może znać szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia podróżnego i wszelkiej ochrony repatriacyjnej. Jeśli chcesz zorganizować pogrzeb ukochanej osoby w kraju, zwłoki będą musiały zostać repatriowane, czyli sprowadzone z zagranicy. Będziesz potrzebować stosownej dokumentacji do rozpoczęcia procesu repatriacji. Takimi dokumentami są akt zgonu z kraju, w którym nastąpiła śmierć oraz zezwolenie na przewóz ciała do ojczyzny.

Wielu urzędników pogrzebowych może pomóc w procesie repatriacji, a także w innych organizacjach pogrzebowych.

Niektóre zakłady pogrzebowe organizują transport zwłok z zagranicy i mają wieloletnie doświadczenie w sprowadzaniu zmarłych bliskich do domu. W przypadku wydania zagranicznego aktu zgonu w języku innym niż ojczysty, należy go profesjonalnie przetłumaczyć przy pomocy tłumacza przysięgłego, aby został zaakceptowany przez odpowiednie organa państwowe, takie jak Urząd Cywilny. Bez tego przetłumaczonego dokumentu ukochana osoba nie może zostać uznana za zmarłą i pochowana lub skremowana w swoim kraju. Można skontaktować się z policją w celu przeprowadzenia sekcji zwłok po powrocie ciała do kraju. Jest to powszechna procedura, gdy śmierć następuje nieoczekiwanie i często jest przeprowadzana w celu weryfikacji przyczyny śmierci.