Gdzie stosowana jest pompa głębinowa?

Pompy głębinowe zaliczają się do kategorii popularnych typów pomp ciśnieniowych. Jakie jest ich główne przeznaczenie?

Za pomocą pompy głębinowej można transportować wodę ze znacznych głębokości. Ze względu na swoją konstrukcję pompa ta jest bardzo efektywna – przeciętna wysokość podnoszenia wynosi nawet około 40-60 metrów w zależności od wybranego modelu pompy. Takie urządzenia posiadają również bardzo szerokie zastosowanie, dlatego też można spotkać je w różnych miejscach.

Pompy głębinowe w gospodarstwie domowym

Najczęściej pompa głębinowa jest używana w gospodarstwach domowych, gdzie pozwala na pozyskiwanie wody użytkowej, w tym wody pitnej przy braku dostępu do wodociągu, a także wody o innym przeznaczeniu, na przykład do podlewania ogrodu.

Pompy współpracują na ogół ze studniami głębinowymi, za pomocą których można pozyskiwać czystą wodę o szerokim zastosowaniu. Także mogą być one montowane w innych typach studni, na przykład w studniach kopanych.

Pompy głębinowe w gospodarstwie rolnym

Pompy te mogą być również stosowane w gospodarstwach rolnych, na których nie ma dostępu do sieci wodociągowych. Pozwalają wtedy na pozyskanie wody na cele uprawy, hodowli, także w sadach, ogrodach.

Pompy głębinowe w lokalach komercyjnych
Zdarza się też, że dostępu do wody z wodociągu nie ma w lokalach komercyjnych, na przykład w firmach gastronomicznych, noclegowych, handlowych oraz innych typach obiektów. Wówczas także istnieje możliwość zastosowania pomp głębinowych dla pozyskania wody.

W przypadku większego zapotrzebowania na wodę stosuje się wtedy pompy charakteryzujące się znacznie większą wydajnością pracy, które pozwalają na szybkie pozyskanie potrzebnej ilości wody nawet w dużym obiekcie.

Pompy głębinowe w przemyśle
Szerokie zastosowanie posiada także pompa głębinowa w przemyśle. Urządzenia tego typu używane są w wielu obiektach, w tym między innymi w kopalniach do wykonywania odwodnienia, do pozyskiwania wody do celów przemysłowych, na przykład dla branży spożywczej, warzelniczej.